../images/Emo79.gif

גימי נונסטופ/יותר מגלידה. כן זהו השיר הכי בנאלי בעולם נחשי על מה ה וא מספר? על ההבדל בין סתם רומן לאהבה אבל אצלי הרגש מדבר את אומרת זה לא אפשרי את כמה והולכת אבל אני רוצה א ותך לידי כי אני, כי אני חולה לך על התחת! אוהב אותך יותר מגלידה אתמול חזרתי מוקדם מעבודה מצאתי אותך שוכבת עם אחר אחר שבועיים באת אלי כולך בפגזים המחזור שוב מאחר אני אומר זה לא אפשרי את קמה ונלחמת אבל אני רוצה אותך לידי כי אני, כי אני חולה לך על התחת! אוהב אותך יותר מגלידה חולה לך על התחת. אוהב אותך יותר מגלידה... אה מה אני אגיד לך סתם אני יודע אני פשוט הייתי מעוניין לציין את העובדה שאני אוכל פצצות ללא ערף כל זמן שאני לא איתך ואני פשוט חולה לך על התחת חולה לך על התחת אוהב אותך יותר מגלידה אני חולה לך על התחת אוהב אותך יותר מגלידה חולה לך על התחת!
 
למעלה