trainspotter

New member
אייקון ומדהים לראות תחנות טלוייזיה

מבכים את מותו ללמוד מהגויים איך להעריך אנשים לא כמו אצלנו בארץ
 
כבר שעה אני מתלבט אם להגיב ללוח האבל שפתחת פה

בסוף החלטתי שלא להגיב
למעו הסר כל ספק כואב לי על פארה ובלי קשר לאישיותו של מייקל ג'קסון אין ספק שהוא נמנה על הזמרים היותר שווים...לזכרם
 
למעלה