ettt

New member
../images/Emo7.gif../images/Emo5.gif

עכשיו קיבלנו מייל- מכרה של הגבר נעדרת עם אחד הילדים, אחד הילדים שלה כבר נמצא- לצענו מת, שתי הילדות והאב- פצועים. אלוהים.....
 

zavi1

New member
משתתפת בצערכם - תהיו חזקים../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif

 

zavi1

New member
הבחור שנהרג מכפר סבא - רועי אביסף

למד איתי בחטיבה. יהי זכרם של הנרצחים ברוך.
 

nooshP

New member
../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif משתתפת בצערכם ובצער

המשפחה המסכנה...
 

jamali porush

New member
אתמול היינו אצל דודה שלי שמלמדת

באותו בי"ס בדיוק כשהיא קיבלה את ההודעה. איזה אסון! חצי משפחה הלכה ברגע. פשוט לא נתפס. יהי זכרם ברוך
 

muga

New member
../images/Emo16.gifשלא נדע עוד צער ../images/Emo7.gif ../images/Emo16.gif

 

lulli28

New member
../images/Emo10.gif כמה עצוב!אלו פשוט דברים שלא

נתפסים בהגיון והשכל האנושי!!!!
יהי זיכרם ברוך
 
אוי ואבוי

האסון הזה פשוט נורא איפה שלא זורקים אבן, זה פוגע במישהו שמכירים. מחזיקה אצבעות ונקווה לטוב.
 
למעלה