הלינקייה !!!

../images/Emo66.gif הלינקייה !!!

בא לי לפתוח אשכול מיוחד עם המון המון קישורים ואיזכורים של סי ברשת בכל מני אתרים - לאו דווקא חלק נכבד מהאתר אלא דברים כמו ביקורות...ואשמח לקבל תגובות טוקבקיסטיות .... אני אביא את המידע - אתם את התגובה הולך?
 
ביקורת על האוסף מעיתון תל-אביב

ביקורת חיובית למדי :)))) המצב מביא איתו גם אוספים ראויים: כמו אלה למשל של שולה חן וצילה דגן, נציגות שנות ה-70, או של רוקרית האייטיז סי היימן - שמקבלת נקודות על נחישות בזמן השחון הזה, שלא יוצאים בו המון אלבומים מקוריים, וחברת תקליטים אחת גדולה וחשובה בקושי מתפקדת, האוספים נעשים בהדרגה לנדבך משמעותי במצאי ההפקות. זה אולי לא נורא משמח, וזה גם מספק תמיכה ברורה לתופעת השירה בציבור, הכה מבאסת. אבל בדרך אנחנו מרוויחים בין היתר גם אוספים ראויים. קחו למשל את צילה דגן. זמרת מצוינת בכל קנה מידה, שפעם היתה לה נוכחות משמעותית לגמרי במשעולי הזמר העברי, בימים שעוד לא קראו לו פופ. דגן של שנות ה-70 היתה מהקולות הנשיים החשובים שפעלו כאן. בניגוד לתדמית המיושנת שיצאה לה, על רקע השתתפות בהפקות טלוויזיה, הקלטות אידיש וקאוורים, החומר המקורי של דגן ממצב אותה כמי שהלכה לפני המחנה, לפחות במחצית הראשונה של שנות ה-70. שירים כמו "ולא היה בינינו אלא זוהר", ו"כוכבים בדלי" ביטאו, נכון לאז, קול אלטרנטיבי ביחס לזרם המרכזי. אבל זה לא החזיק מעמד. דגן נטמעה מהר מאוד, מהר מדי, במיינסטרים של אז. היא חתומה אמנם על כמה מהקלאסיקות של התקופה, "חמדה" ו"על הדרך עץ עומד" למשל; וגם על זוטות חביבות סטייל "בולבול למה ככה", אבל קולה המקורי עומעם בהדרגה. היא הספיקה להשתתף ב"ארץ טרופית יפה", להגיח למספר הפקות ולהיעלם. מצאי ההקלטות שלה כולל גם רגע חשוב מתקופת הלהקה הצבאית ("חורשת האקליפטוס") ולא מעט קטעים מבוצעים היטב. אבל הסך הכל היה סוג של הבלחה שבאה ונעלמה. נעים לפגוש בה עכשיו, וכן, מגיע לה אוסף. "בוא הביתה" איננו האוסף הראשון של שולה חן. זה לא אומר שהוא איננו חינני. אם דגן מייצגת פן כבד ראש יחסית בזמר העברי אז, חן היא נציגת הפאן. הכי כבד מבחינתה זה "תחת כובד התפוח", ואם הולכים על זמר מגויס, אז שירי דם, אבנים והוא-הלך-בשדות אינם כוס התה הפרטית שלה. מקסימום "החייל שלי חזר". לא היה לה קול גדול, וגם מנעד יוצא דופן לא, אבל היא שרה בהיר, מתוק, יפה. "ואלס להגנת הצומח" הלך איתה לאזרחות מלהקת הנח"ל, ולצדו, במהלך הסבנטיז, היא שיגרה כמה וכמה שירים מוצלחים: "אוריה החיתי" ו"איזידור" האיכותיים, שהלחין שלום חנוך; "כשאהיה זקן" הממתקי, עם בני אמדורסקי; "הבית של סבא", ועוד. כולם, מן הסתם, נכללים באלבום האוסף החביב הזה. ואם צילה דגן ושולה חן הן נציגות סבנטיז, סי היימן היא נצר לרוק התל אביבי של האייטיז. רשימות הביקורת של כותב שורות אלה לא נטו חסד גדול להיימן. לא מדובר בעיני ביוצרת דגולה או במבצעת מרשימה, אבל על הקאמבק של היימן בשנה האחרונה אין לי אלא להוריד את הכובע. זמרת-מבצעת שאיש לא זכר מי היא קמה מעפר, נעמדה על הרגליים בכוחותיה שלה וחזרה להיות רלוונטית. האוסף הכפול הנוכחי כולל 35 שירים, מה שמכונה "המיטב". הוא מגיע בעקבות הצלחתו, כנגד כל הסיכויים, של אלבום האולפן האחרון של היימן, שנוצר בהפקה עצמית. כל הרצועות המתבקשות ישנן כאן, מ"גיבור גדול" ו"עולם תעשייתי", דרך "גרפיטי תל אביב 89'" ועד "בלוז לחייל כחול עיניים". יש גם כמה בונוסים (קאוורים ל"uoY lliW" של הייזל אוקונור ול"ילדה קטנה" של החלונות הגבוהים, למשל). אבל העיקר, היימן חוגגת עכשיו בגדול את חזרתה לזירה. היא עבדה קשה בשביל זה, הצליח לה. ללא קשר לעמדתו העקרונית של המבקר ביחס למוסיקה של היימן, מגיע לה כבוד. "רגעי סי - סי היימן האוסף הכפול"; "בוא הביתה - מיטב השירים של שולה חן"; "צילה דגן - האוסף", NMC
 
ביקורת על האוסף מאתר מיוזיקול

ביקורת סבירה אבל אינפורמטיבית לרוב בלי "בשר"....ואמירה תמוהה בסיום: הנורחאל ררועתה ןמייה לש ףסוא םובלאב ךרוצה .ןמייה יס לש ןושארהו לופכה ףסואה םובלא לש ירוקמה ומש אוה "יס יעגר" ללגב רקיעבו (תועפוהל תשדוחמה התרזחו "לודגב ימלחת" םובלאה תובקעב) תונורחאה םייתנשב הלש תיסחיה החלצהה ללגב ןה .םתוא סיפדהל הקיספה טושפ הלש םיטילקתה תרבח ,תויונחב ןמייה לש םינושארה םימובלאה תא גישהל ןתינ אל רבכש השימח ,םויה דעו 80-ה תונש ףוסמ ,האיצוה ןמייה .תיללכה הלכשהה ליבשב קר ,ןמייה לש הריירקה לע תויללכב עגרל ביחרנ הלש הריירקה ."לודגב ימלחת"ו "םישגפנ" ,"שיבכב םידבוע" ,"ינשה טילקתה" ,"תימוקמ הקהלו ןמייה יס" :ןפלוא ימובלא אל ,תאז לכב .יביטקלוקה ןורכיזהמ תילאטוט טעמכ תומלעיה דעו 80-ה תונש ףוסב תררחסמ החלצהמ ,תובר תוכופהת העדי לע 97-ב שדוחו) תויאמצעה םישנה ןונמהל ךפהש "דחא ףא ליבשב תדבוע אל" לשמל ,"לזרב ןאצ יסכנ"ל וכפה הלש םיריש טעמ .וידרב רודישל רסאנ םגש ,"םיכובו םירוי"ו "לודג רוביג" ,("היספ תונב" ידי ךותמ םיחילצמה םירישל טרפ .הלש הריירקה תישארב רקיעב זכרתמ ךא ,ןמייה לש הריירקה לכמ םיריש 35 ליכמ "יס יעגר" עוציב ,לשמל ,ןאכ שי .תועפוהמ םיעטקו תורידנ תואסרגב םיריש טעמ אל םג םיאצמנ הזה לופכה ףסואה ךותב ,הלש םימובלאה דחיב "םיהובגה תונולחה" לש "הנטק הדלי"ל ףתושמ עוציב ,"יצחו החפשמ" היזיוולטה תרדס לש אשונה ריש ,"הדות דיגת"ל יח ימומ ידי-לע קפוהש ,"89 א"ת יטיפרג' רישל סקימיר םג שי .תועפוהמ םיעוציב דועו בניע זכרמב העפוה ךותמ ,ץכ יזו'ג םע ,ןמייה ידי-לע ןחלוהו בתכנש ,"תויחל ונל ןת" רישה אוה ףסואה לש לודגה קימיגה ,תאז תמועל .ישאק רפארה וב ףתתשמו יול .12 תב התייהשכ ,םיריעצ תונורשכ תורחתב הקיזומל לש הרומה ידי-לע טלקוהש יפכ לשמל ךכ .ונממ הל תולועש תויצאיצוסאה המו בתכנ אוה המ לע ריש לכל תחתמ הבתכ ןמייהש הדבועה אוה ףסואב דמחנ רבד דוע הייח לכ הצירעה איה ןמא הזיא אורקל ,"רב חמצ ומכ"ל ןמייה לש יוסיכה תסריג הטלקוה ןהבש תוביסנה לע דומלל רשפא ."ןוראהמ אצ" רישה בתכנ תוביסנ וליאב תולגלו ,(תעצבמ ןמייהש "התוא לגלג ,התוא קחש" תא בתכש ,ךונח םולש איה הבושתה) אוה רעצה הברמל .םצמוצמ דואמ דעי להקל רבדמ לבא ,ןמייה יס לש הריירקה לש הצממ דואמו חלצומ ףסוא טלחהב אוה "יס יעגר" .םיפסוא םיאיצומ ןמשלש תורטמהמ תחא וזש ,ןמייה לש להקה תא ביחרהל חילצי אל
 
והדואט הכי ביזארי הוא.....

שמו לב את מי בחרו באתר ביפ לתואר "הדואט הכי ביזרי".... (מקום 10)
 
|ת../images/Emo48.gifThat's my girl!!!../images/Emo23.gif../images/Emo25.gif

כל הכבוד לסי שתמיד מדברת בעד הקהילה ומוכנה להופיע בהתנדבות !! תרומה משמעותית ביותר היתה כמובן השיר צא מהארון.... אני אנסה ""להפעיל קשרים"" - הלוואי וסי תופיע במצעד השנה בתל אביב או אולי אילת!יש המון מצעדים... זה הזמן להגיד תודה גדולה ענקית מכל הלב ונשיקה על התמיכה! מי שנותן תמיכה עדוד ואהבה - יקבל אותה חזרה!מבטיח סי וללינק: בימים האחרונים ביקשה הזמרת סי היימן לסייע לקמפיין שתוכנן על ידי הפורום החיפאי כנגד הומופוביה. זאת, באמצעות שימוש בשיר שלה על יציאה מהארון כשיר הנושא של הקמפיין. הסינגל של השיר אף נשלח על ידי המפיק של הזמרת ליגאל רענן, שבינתיים מונה להיות דובר הפורום החדש נגד הומופוביה, שהוקם במפגש ראשי הקהילה אמש. רענן אמר לכתב GoGay, כי בשלב זה טרם ברור האם ייצא קמפיין שכזה לפועל, אך רענן אמר כי אם הוא ייצא לפועל, "נשמח לאמץ את השיר של סי היימן". הדברים נאמרו לאחר שאמש התקיים לראשונה מפגש של ראשי מרבית ארגוני הקהילה ההומו-לסבית בישראל. המפגש הניב החלטה לייסד פורום קהילתי למאבק בהומופוביה המתגברת בשבועות האחרונים. בישיבה אמש סוכם עקרונית על מאבק בהומופוביה בארבעה מישורים: החינוכי, המשפטי, הלוביסטי והתקשורתי. הפגישה התקיימה במשרדי אגודת ההומוסקסואלים והלסביות בתל אביב, ונכחו נציגי מרבית ארגוני הקהילה. המפגש התקיים על רקע יוזמת הפורום החיפאי לקמפיין נגד הומופוביה וגזענות, ויוזמת קל"ף לארגן פגישה של ראשי כלל הארגונים. בנוסף לקל"ף והאגודה השתתפו גם נציגי הבית הפתוח (ירושלים), המועצה הפוליטית לזכויות קהילת הלהט"ב, תהל"ה, הפורום החיפאי ו-TQ, תא הסטודנטים ההומו-לסבי החיפאי. נציגי "העשירון האחר" הוזמנו למקום אולם לא יכלו להגיע בשל סיבות טכניות. הרקע למפגש היו מקרי האלימות הקשים שפרצו לאחרונה על רקע הומופובי, בהם יידוי האבנים כלפי בית קל"ף בשכונת יד אליהו וניפוץ הזכוכית הראשית של שלט בית הפורום החיפאי, תוך שפיכת ערימות הזבל בכניסה. בנוסף, בחודש שעבר נעצרו נערים שהתנשקו מול חומות העיר העתיקה בירושלים. שלושת המקרים פורסמו לראשונה בחדשות GoGay וזכו לתגובות רבות בקרב הקהילה. נאבקים בהומופוביה - בפגישות סגורות לתקשורת בפגישתם של ראשי ארגוני הקהילה סוכם, כי הטיפול בהומופוביה צריך להתבסס, תחילה, על המישור החינוכי - ובמסגרתו שיתוף פעולה בין שירותי ההרצאות וההסברה שקיימים בחלק מהארגונים. בכוונת ראשי הארגונים להיכנס לכמה שיותר בתי ספר על מנת להסביר על הנטיות של בני הקהילה ולפעול למניעת ההומופוביה. בנוסף, סוכם כי יוקם גוף משפטי שייתן לנפגעי הומופוביה מול רשויות החוק והמשפט. הוחלט להפעיל לחץ על חברי כנסת, גם תומכים מסורתיים בקהילה ההומו-לסבית וגם כאלה שלא, למאבק כנגד ההומופוביה. לבסוף, הוחלט כי תהיה התמקדות גם בהסברה בתקשורת נגד הומופוביה ומתן תגובות לתקשורת הארצית על מקרי הומופוביה. בשיחה עם יגאל רענן, הוא ביקש לציין, כי כרגע מדובר בסיכום עקרוני בלבד של הרעיונות. למישור הפרקטי יירדו ראשי הארגונים במפגשים הבאים, אליהם יוזמנו אף ראשי קבוצות נוספות. המפגש הבא יתקיים כבר בעוד כשבועיים. הפגישות סגורות, בשלב הזה, לציבור הרחב ולתקשורת. רענן אמר, כי "לא מאוד חכם להזמין תקשורת, מאחר שזאת בין הפעמים היחידות או הראשונות שכל יושבי ראש הארגונים מקימים פורום חשיבה. לא צריך שדרכי הפעולה יתפרסמו. כל עוד דרכי הפעולה מתגבשות - מי שצריך להחליט עליהן - שיחליט".
 
המופע "לא עובדות בשביל אף אחד"

כתבה על מופע שהתקיים ב2003 על טהרת הנשים.. מישהו היה?מישהו זוכר?נשמע מעניין! קטעי מעבר הומוריסטיים?????אולי סי זוכרת קטעים ? לכתבה: לא עובדות בשביל אף אחד מאת: מערכת הבמה החגיגות לציון יום האשה הבינלאומי עדיין לא תמו. סי היימן ואורחותיה - חני לבנה,אופירה גלוסקא וורדינה כהן יגישו ערב משותף וחד פעמי שיציין את יום האשה, בחגיגה של שירי נשים מהארץ ומהעולם. "היוזמות של הערב הזה", מספרת סי היימן להבמה, "הן שתי נשים ששמו לעצמן לקדם את מעמד האשה בפתח תקווה – חנה יאול וטובה גל. השתיים פנו אלי, והחלטנו למקד במופע הזה את האוזן ואת העין בעשייה נשית- כל הערב שזור בשירי נשים". היימן התבקשה לשלב שירת ארץ ישראל במופע, והיא החליטה לבחור כשותפות לערב בנשים יוצרות שלא מקבלות מספיק במה - "זו לא בעיה לפנות לנשים שנמצאות בקדמת הבמה", היא אומרת, "אבל רציתי לתת מקום לנשים שכבר עברו הרבה בחיים, נשים במלוא מובן המילה – שידעו עליות וירידות שלא ליקקו דבש. אלו שלוש זמרות מקסימות שלא מקבלות מספיק במה - נשים שהן יוצרות ומבצעות, ואני מרגישה שמגיע להן". סי היימן גם ערכה מוזיקלית את הערב ("שיר מוביל לשיר באופן מובנה", היא מדגישה) והיא גם תנחה ותגיש את קטעי הקישור - קטעים הומוריסטיים שכתבה עם אורי פסטר. גם הקטעים עומדים בסימן קונפליקטים נשיים מוכרים - בית מול קריירה, שאלות של מעמד האשה ועוד. כל אחת מהאמניות תביא לערב את החומרים הייחודיים שלה שיעמדו כולם סימן נשי - היימן תשיר שירים מאלבומה האחרון "תחלמי בגדול" וכן גרסאות כיסוי שלה לשירים של בט מידלר, אריתה פרנקלין ואדית פיאף. חני לבנה תשיר מחרוזת משירי ארץ ישראל וגם את אחד השירים הידועים שלה, ההולם את האירוע - "אשה". ורדינה כהן תשיר את "נוסעת בעקבות האהבה" וגם מחרוזת שירים בתימנית ואופירה גלוסקא תשיר מחרוזת משירי להקת הנח"ל ("בשמלה אדומה", "חורשת האקליפטוס" ועוד). בסוף הערב יעלו כל הנשים ביחד על הבמה לביצוע גרסה מיוחדת לשירה של היימן "לא עובדת בשביל אף אחד" . אליהן תצטרף זמרת הנשמה מדרום אפריקה ג'ואנה בנאבו ושתי הנגניות – ליאת פרלוב-מאירי ושגית שיר. "שבע נשים על במה אחת - זה יהיה בלתי נשכח", מבטיחה היימן. בנוסף - במהלך הערב ניתן יהיה לרכוש את כל הדיסקים האחרונים של הזמרות המשתתפות במחירים שמובטח כי יהיו נמוכים מבחנויות. המופע "לא עובדות בשביל אף אחד" ייערך ב- 18 במרץ, בבניין "ברוש", בפארק איזורים בקרית אריה (ליד מסעדת "אלפרדו") בפתח תקווה. המופע ייפתח ב-19:30 בקבלת פנים במעמד ראש עיריית פתח-תקווה. כרטיסים : 50 ש"ח טל': 03-6052226, 03-9052349. לפרטים נוספים פורסם בתאריך: 09/03/2004
 
סי בחומוסייה....

מתוך אתר סלבריטאים רכילות וכאלה...... חומוסיאדה, אישי: ממש קרוב לביתי, פתחו חומוסיה חדשה "אפנדי" שמה. את החומוסיה פתח סמי פאוזי, ערבי שחי בישראל, שם דבר בתחום החומוס שהאכיל הרבה מתושבי קהיר לפני שהתביית באזורינו. אין ספק כי המקום יהפוך לתחנה חדש בחיי. השבוע התייצבו לפתיחה דוגמנים ודוגמניות וסלברטאים כמו הזמר דורון מזר, המאפרת מוניק בן מלך, הזמרת עדנה לב ועוד גיבורים נאמנים שניגבו חומוס, הסניפו נרגילות בטעמים שונים ובעיקר שמעו שבין הלקוחות הישראיים נמצאים סי היימן, שלמה ארצי, חנן עזרן, אלי יצפאן, בצלאל מזרחי ועוד. בין הלקוחות שפקדו את מסעדתו של פאוזי במצרים היו הנשיא מובארק, פאריד אל אטראש, שר החוץ לשעבר עמרם מוסא ומיטב סלברטאי מצרים. (רונית מטיאס)
 
ביקורת סינגל חוזרת ערב החג YNET

ביקורת על הסיגנל "חזורת ערב החג"....מתובל בקצת רוע (מדורי רכילות...) אבל בגדול ביקורת אוהדת (קצת פושרת אבל אוהדת) - גם משהו! קשה לאנשים לפרגן...איך סי מתמודדת עם ביקורות לא משהו? לדעתי לא צריך לקחת ללב כשיודעים כמה שווה אתה - וסי מוכשרת בטירוף...אז לא לקחת ללב! היימן מפתיעה, וירצברג מקסים גבע קרא-עוז על הסינגלים החדשים של סי היימן, מוניקה סקס, וירצברג וסאבלימינל גבע קרא-עוז סי היימן - ערב החג שובה של סי היימן לזירה המרכזית של הרוק בישראל היא בשורה משמחת. אי שם באייטיז היא הייתה התקווה הלבנה הגדולה, אבל שורת טעויות בקריירה שלה מודעה הפכו את נערת הרוק לזיכרון רחוק ועמום שנדחק למדורי הרכילות העלובים ביותר. הדבר המפתיע בסינגל החדש הוא שהאנרגיות של סי לא נעלמו. השנים שנוספו לה אמנם לא הצליחו למתן את הפאתוס הטבוע בשירה שלה, אבל העיבוד הנכון, כמו בשיר הזה, שעוטף את הבומבסטיות במקצב סול ובליווי מוצלח, הופך את השיר לחביב למדי. הטקסט חלש, אבל כסינגל לרדיו, "ערב חג" בהחלט מחזיק ועשוי אף להפוך ללהיט. ציון: 7
 

actress

New member
אחחח אתה מעלה לי נוסטלגיה שניהלתי

שם ביחד עם דור המקסים את הפורום אבל העדפתי להשקיע יותר בשלנו אבל אנחנו עדיין בקשרים טובים ערוץ E והפורום שלנו ובקרוב צפו להפתעות.....
 

amirsitton

New member
זה באמת היה קצת ביזארי !!

מעניין איך היה לסי להכנס לנעליה הגדולות בכבודה (ומשובצות היהלומים) של קיילי הענקית בתפקיד "אלייזה דיי"...זהו שיר שהוא יצירת אומנות !
 

actress

New member
קיילי פשוט מותק של בחורה!!!! וביקרת

ביקרתי בפורום שלה לפני דיי הרבה זמן וגם יניר שם באתר שלה בזמנו את הקישור להורדה של השיר "שושן פרא" בגירסא של סי ונועם ראיתי מה כתבת בפורום זה מצחיק לאללה אבל סה"כ על הפירגון
 

actress

New member
יאללה בכיף ואתה מוזמן להעביר למאמרי

מאמרים שלמעלה בשורה החומה מה שאין ומה שחסר בקיצור כיף לתרום
אפשרי גם סתם לינקוקיה נחמדה מהרשת זה כל שבת בכיף לכוווווולם.
 
../images/Emo185.gifאבל שיהיו תגובות גם!

וואי פעם סי חכתה בבוקר למישהו שיהיה בפורום...אני מוכן לנסות שוב את הנוהג הזה..לעתים אני עבוד בבוקר ואני פה. מה דעתכם?
 

actress

New member
וצחי24 אל תעלב,אתה התחלת מנהג ../images/Emo140.gif

ונמשיך אותו...... פששש לא ידעתי שנועם היה אז בטח קרא את ההההכל .....
 

actress

New member
../images/Emo41.gif לינקים נחמדים לשבת חמדמדה ../images/Emo41.gif

לכל מי שבקטע של התשחצים http://go.ynet.co.il/crossarrow/archive.asp
לכל מי שבקטע של התשבצים
http://go.ynet.co.il/CrossWord/Archive.asp
לכל מי שאוהב תשבצי הגיון ויש כאלה כאן
http://my.ynet.co.il/crossword/archive2.asp
קוביה הונגרית http://www.eviltron.com/modules/esp/esp.html
אם יש לכם עוד לינקים מעניינים ונחמדים אתם מוזמנים לשתף...
 
כתבות מקוריות ומצחיקות

אני ממליץ בחום רב על נענע ידאו - זה כתבות וידאו מצולמות בכל מיני מצבים ואירועים (מצעד האהבה - מועדון הדנג'ן - תצוגות אופנה ועוד ועוד ועוד) - להגדיל על כל המסך ולצחוק...חובה לראת את הכל...לא תצטערו
 
למעלה