ADIDAS011

New member
../images/Emo58.gif

איזה עצבים שאווה זכתה לעתי יא יא הייתה צריכה לזכות כי היא בהרבה אבל בהרבה יותר יפה מאווה. היא מהממתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ותגידו זה נכון שבעונה הבאה ג'ניס דיקנסון לא תהיה בחבר השופטים קראתי על זה בעיתון, ואם היא תלך אז הלכה התוכנית
 
../images/Emo31.gif

אווה עדיפה על יה יה. אם כבר, אז לדעתי - ניקול או נורל היו צריכות לקחת. וג'ניס תשפוט בעונה הרביעית, אבל בחמישית כבר לא. ובאמת חבל... אבל יביאו דוגמנית עבר מפורסמת אחרת במקומה, אז נראה איך היא תהיה.
 
למעלה