kranves

New member
../images/Emo5.gif

חיטטתי בארונות המטבח בחיפוש אחר ממתק לפני ה
חיפשתי וחיפשתי וחשכו עיניי ראיתי את זה, לא האמנתי שזה ימצא אצלי בבית אבל כן, זה היה שם. היה זה.....הרבלייף
אמא שלי,דם מדמי, משתמשת בהרבלייף. מחר על הבוקר אלך להסדיר סוגייה זאת.
 
למעלה