../images/Emo48.gif../images/Emo29.gif

בלילה שכזה , לא מחשבה תתרוצץ בראשך אהבה תעטוף את כל לבך ובגופך קסמים אעשה עד עלות הבוקר תחשה.... לא נזדקק למילים שיבואו וירקמו לנו טעמים של שניים שליבם אחד ותשוקתם פרושה לאחד בפעימת הנשימה .... רק כאב של אחרי תאווה יעלה בך , כפריחת הנרקיס בגאווה כשבעינייך שלווה של הוד ועל שפתייך חיוך מתוק.... <>
 
../images/Emo103.gif../images/Emo29.gif

עוד שקט נוגע בסערת אישה מחליף צבעים בקשת רגשותיה כמו פרפר המשיל את הגולם הוא מכסה כנפיה באודם.... שמש ברוח חייה סימנים מותירים על לחייה וכסותה שנותר עוטף גופה העירום הם אותם רגעי אהבתם שעכשיו נקרעים בציפורני עצבותה ששויפו בידי מלותיו... <>
 
למעלה