tau13

New member
../images/Emo46.gif

אתם לא מאמינים, איזו שיחה הייתה לי עם קרוב משפחה שלי במסנג'ר. הוא דיבר על זה שלא אכפת לי מכלום רק מעצמי, ושבגלל הכלבה שלי כל המשפחה סובלת, וכשבר הצלחתי לגרום לו לראות את הצד שלי, ושאני מצילה אותה, ושגם לו רציתי אין למי למסור אותה, הוא פשוט גרם לי להבין כמה אני לבד... *** אומר/ת: לא תעבדי בגללה, לא יהיה לך כסף מה תעשי? ריקי אומר/ת: אני לא יכולה למסור אותה ריקי אומר/ת: אין לאן ריקי אומר/ת: אפילו שזה קשה לי **** אומר/ת: תלכי לגנוב בשביל שלכלבה יהיה אוכל ריקי אומר/ת: בגלל זה היא עברה לבחוץ ריקי אומר/ת: בגלל זה היא חיה בחוץ עכשיו כשאני לא נמצאת ריקי אומר/ת: אבל אני לא יכולה למסור אותה כי לא יקחו אותה ממני ריקי אומר/ת: מה אתה מציע? ***** אומר/ת: תביאי אני יזרוק אותה ליד העבודה ריקי אומר/ת: רק אתם מסוגלים לזרוק בעל-חיים לרחוב ככה ריקי אומר/ת: זה פשוט לא יאמן ***** אומר/ת: היא תלך לערבים ריקי אומר/ת: אתה פשוט לא מבין איזה חוסר הערכה יש לי לאנשים כאלה ***** אומר/ת: מה לעשות אנחנו מציאותים ריקי אומר/ת: לא יאמן ריקי אומר/ת: גועל נפש ריקי אומר/ת: זה מציאותי לזרוק בעל-חיים שחי בבית חצי שנה ברחוב ? ***** אומר/ת: מאוד ריקי אומר/ת: איזה גועל נפש
 
למעלה