ek2002

New member
הם כןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

שרון אפילו הראתה את הטבעת!
 

ek2002

New member
אבל...............

שאלו את שרון לאחר מכן אם זה היה בצחוק והיא אמרה שזה באמת! והיא הראתה את הטבעת שהוא נתן לה. לאחר מכן ששאלו אותה זה לא הי נראה כאילו שזה היה בצחוק!
 
../images/Emo6.gif תראי......../images/Emo28.gif

היא אמרה שהיא ואריאל מתחתנים בצחוק
ואז היא אמרה הנה הטבעת- טבעת ירוקה(כזאתי סתם) היא ירוקה בגלל שהיא רק לאירוסין
זה היה בצחווווווווווווווקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
 

noooga

New member
אם הם היו עומדים להתחתן

אז מזמן זה היה כבר כתו7ב בעיתון... עזוב/י שטויות....
 
למעלה