תחרות הלוגואים הגדולה

חופשי להאמין

חופשית להבין חופשי לאהוב חופשית לבחור בטוב.. חופשי מאלימות
חופשי ממלחמות
מכפייה, מאפלייה, מניצול, מאבטלה
מפיח, מפקקים
מכוחנות של חרידים
חופשי מכותרות מבהילות בעיתונים
כשאח שלי צועק אני שומע..
כשאח שלי צועק אני שומע..
אני מרצ
אני אני שומר על עצמי אני רוצה להיות חופשי במדינה שלי
אני מרצ
אני אני שומר על עצמי אני רוצה להיות חופשי במדינה שלי
מרצ
להיות חופשי מרצ
להיות חופשי בארצנו
 
למעלה