../images/Emo239.gif

בטח שמתם לב שאני כמעט ולא נמצא בפורום בתקופה האחרונה, לצערי אין לי את הזמן הדרוש כדי להמשיך ולנהל את הפורום. עכשיו שזה מה יש עלתה לניהול (בהצלחה שמיינע) אני מרגיש חפשי להשאיר את הפורום בידיים נאמנות (קומנדו, תן לה מאה ימים של חסד) אז זו הודעת פרישה (מהניהול, לא מהפורום). בתקווה לתקופות פחות עמוסות בחיי.
 
תן לספור-

אחד, שניים, שלוש, ארבעה... אנחנו במצב תקין. מי עוד רוצה לפרוש?! אגב, זה נדמה לי או שרק אצל החרדים מחליפים מנהלים יותר מגרביים? סתכלו על יוצאים, שם כל יומיים יש מנהל חדש, סטיות שנותרו מימי החושך/tapuzforum/images/Emo3.gif‏ ולא נותר אלא לאחל שתצליח. ובמעמד מכובד זה אעניק את קולי לקומנדו, יחי המנהל הבא. לילה
 
המשך חיים ניפלאים

תשקיע בחיים האמיתיים יותר- תאמין לי זו הבחירה הנכונה בקרוב אצלי, אצל כולנו מצב של מעוף
מי יודע..?! ושוב , מבחר ברכות של איחולים והצלחות בכל תחום בחיים. תשמיע קול מידי פעם
 
למעלה