candybox

New member
../images/Emo165.gif

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. האם ידעתם ששינו את שם יום הזיכרון והוסיפו לו "ונפגעי פעולות האיבה"? חשוב לי לדעת, כיוון שאני עובדת בבי"ס יסודי. בשבוע האחרון שמעתי מפי מינימום 12 מורות ומחנכות במדינת ישראל כי יום הזיכרון הוא לחללי מערכות ישראל - אף אחת לא דברה על נפגעי האיבה. לא יודעת, הפריע לי, כנראה יש סיבה טובה לכך שהשם שונה, אייך זה שאפאחד לא מפנים את זה?
 

little s

New member
כל הניסוחים הרשמיים

ברדיו מזכירים את נפגעי פעולות האיבה הניסוח דווקא מצא חן בעיני (בהקשרו,כמובן), אמנם קצת ארכאי, אבל לפחות לא שוב המילה "פיגועים" וכל השאר. זו הגדרה די מדויקת. נדמה לי שלפני כמה שנים זה היה בנפרד ואז החליטו לאחד בכל אופן, זה הנר
שלי לזכר ערן,שכל המילים היפות שאמרו עליו לאחר שנהרג בלבנון הן נכונות
 

candybox

New member
אהממ...

והנה שלי:
לזכר כל הנופלים הן במערכות ישראל והן בפעולות האיבה.
 
למעלה