דמי אבטלה

../images/Emo124.gif דמי אבטלה

האם אדם שעבד בשני מקומות עבודה ופוטר מהמקום העיקרי זכאי לדמי אבטלה
על פי חוק הביטוח הלאומי יש לערוך לערוך לזכאי חישוב של דמי האבטלה להם הוא זכאי ואז לנכות לו את ההכנסה הממוצעת היומית שהוא מקבל מהעבודה או ממשלח היד בו הוא עוסק. יש לזכור כי הזכאי צריך לעמוד בהגדרת "מובטל" קרי עליו לדרוש עבודה במשרה מלאה בשירות התעסוקה והוא מוכן ומסוגל לכך מבחינת היקף שעות פנויות.
 

יונית א

New member
"הכה את המומחה"

האם את מוכנה להסביר (אם את יודעת כמובן) את ההבדל בין דמי אבטלה, ובין הבטחת הכנסה. (ישבתי השבוע בוועדת הנחות של ועדת כספים של ועד הורים ולא הבנתי כלום מהניירות שהוצגו לי, אחד כזה ,אחר כזה...) סתם לידע כללי. תודה.
 
בשמחה ../images/Emo24.gif

אבטלה נחשבת לגימלה מחליפת שכר, כלומר אם מבוטח עונה על תנאים מקדמיים כמו תושבות וגיל, צבר תקופת אכשרה (ותק בעבודה אפילו ממספר מעבידים) ונוכו בגינו דמי ביטוח (מספיק שמופיע בתלוש גם אם המעביד לא העביר בגינו), המבוטח זכאי לדמי אבטלה בשיעורים ולתקופה הקבועה בחוק. לעומת זאת, הבטחת הכנסה היא רשת המגן האחרונה שנועדה למבוטחים שאינם יכולים להבטיח להם הכנסה כדי מחיה. יתכן שאלה מובטלים שסיימו את תקופת האבטלה שלהם ולא מגיעים להם יותר דמי אבטלה, יתכן שאלו עובדים שהכנסתם נמוכה ומתחת לסף שקבע החוק. ההבדל המהותי הוא שהבטחת הכנסה אינה נחשבת לגימלה מחליפת שכר, היא אינה פונקציה של השכר והיא אינה תלויה לא בתשלום דמי ביטוח ולא בצבירת תקופת ותק. כל תושב שעומד בתנאים ובמבחן ההכנסות (גם עצמאי) זכאי לקבל אותה. כמו כן, יש לזכור שאבטלה היא גימלה קצרת מועדת (לפרק זמן קצוב בחוק) כאשר תקופות תשלום גימלת הבטחת הכנסה היא כל זמן שהמבוטח עומד בתנאי החוק. מקווה שעכשיו הדברים יותר ברורים.
 
למעלה