../images/Emo102.gif

לילה טוב 21 שנים ואפשר רק לכתוב שנקווה שהשנה יחזרו כל הבנים. לפחות משפחה אחת זכתה השבוע לקבר עם כל הכאב על האובדן ועל היחס המשפיל והמזלזל בחמישי האחרון כמו שסיפר עדי, היתה כתבה מעניינת על ילדיהם של שבויים שחזרו ובה גם הוזכרו יתומי צה"ל שזה צעד מבורך. חשוב לציין שיש גם יתומים שאביהם עוד לא זכה לקבר ישראל כיוון שמקום קבורתם לא נודע
 
למעלה