השחקנית של אברי זכתה בפרס אמי לאופרות סבון!

למעלה