יום חמישי, כ"א אדר.

אלישיר

New member
אורז, דוחן, כוסמין וכוסמת:

בעזהי"ת
&nbsp
&nbsp
אורז ודוחן, אף שהם דומים לחמשת מיני דגן, וגם הם תופחים, אין נעשית בהם פעולת חימוץ שלימה כפי שנעשית בחמשת מיני דגן, ולכן אין בהם איסור חמץ, ואם עשה מהם מצה, אין מקיימים בה מצווה בפסח.
&nbsp
יש לשים לב: כוסמין הוא אחד מחמשת מיני דגן, ואילו כוסמת היא מין קטניות (גרעצ'קע), ולאוכלי קטניות מותר לאוכלו בפסח, וגם לנוהגים שלא לאכול קטניות, לחולים מותר.
&nbsp
(פניני הלכה).
&nbsp
&nbsp
 

אלישיר

New member
קל לדבר...

בעזהי"ת
&nbsp
&nbsp
כתיב; וְאֶקְחָה פַת לֶחֶם, וכתיב; וְאֶל הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם. אמר רבי אלעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט, ועושים הרבה. רשעים, אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים!
(בבא מציעא פז).
&nbsp
אברהם אבינו מבקש מאורחיו להיכנס לאוהלו, למען יכבד אותם בסעודה פשוטה: 'פת לחם'. בפועל הוא רץ להכין למענם סעודת בשר משובחת. כן דרכם של הצדיקים, שאינם מוצאים טעם בהצהרות רבות על מה שיעשו, ובמקום זאת משקיעים את עיקר מעיינם, באמת לעשות!
&nbsp
רשעים לעומת זאת, חיים בשקר עצמי. מדברים גבוהה גבוהה על שיעשו כך ויעשו כך, כי כל כך קל לדבר – כשאין יותר מידי קשר בין ההצהרות שלך, ובין מה שבאמת תעשה.
&nbsp
 

אלישיר

New member
זמני היום היהודי:

בעזהי"ת
הנץ החמה 05:53
סוף זמן קריאת שמע 08:51
חצות היום והלילה 11:48
שקיעה 17:49
צאת שלשה כוכבים בינוניים: 18:17
&nbsp
&nbsp
 
למעלה