תיקון 190? למי הוא מתאים ומתי כדאי לנצלו

תיקון 190? למי הוא מתאים ומתי כדאי לנצלו


בשנה האחרונה חברות וסוכני ביטוח רבים "דוחפים" בטלפונים ופרסומים את תיקון 190 ע"מ לשכנע את הציבור להזרים לשם כספים.
כהרגלי אני תמיד מציג את נושא הזהירות.אני מצ"ב קישור להבנה מהי השקעת IRA ומה האלטרנטיבות של תיקון 190 בתחום וממה צריך להזהר.ממליץ לקרוא את הכתוב בעיון.
http://www.talbit.co.il/Talbit_Blog/ira_pension

קודם כל מה אומר התיקון?
תיקון של עיוות בתחום החיסכון הפנסיוני שמטרתו עידוד החיסכון בקרב גמלאים. התיקון מאפשר לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת (אבל... בהמשך הערה בנושא), עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו. כל זאת בתנאי שקיימת הכנסה של 4,458 ₪ לפחות מפנסיה (נכון לשנת 2015 ונמשכו לפחות 3 חודשים פנסיה) והגעתם לגיל 60.
מהן היתרונות?
מיסוי מופחת – במצב רגיל, המס על רווחי הון עומד על 25% ברוב אפיקי ההשקעה.
על פי תיקון חוק 190, אין גביית מס על רווחי הון במהלך חיי ההשקעה אלא עשוי להיות בסופה(מתבצעת דחיית מס).
במשיכת כספים מהתיק או פדיונו המלא, מתבצע מיסוי של 15% בלבד מהרווח הנומינלי.
עמלות
בעיקרון ניתן לבצע השקעה בתיקון 190 גם בשיטתIRA בה דמי הניהול נמוכים מאודוהשליטה בכספים המושקעים נשארת בידיך. (יש לבחון השוואה מול העמלות בבנק לבחינת כדאיות)
עמלות קניה/מכירה אפסיות ועומדות על 0.03%-0.07% על רכישות בארץ ובחו"ל.(כנ"ל)
פטור מעמלות חליפין בעת המרות לרכישת ני"ע בחו"ל.(כנ"ל)
השקעות גמישות
ניהול קופ"ג בשיטת IRA על פי תיקון החוק, מאפשר לך שליטה וחופש פעולה רב להשקיע במגוון אפיקי השקעה הנסחרים בבורסות בארץ ובחו"ל.
מהן החסרונות?
בחשבון הרגיל בבנק לעומת התיקון :
1.בניהול כספים קיים מס ראלי ומתבצע קיזוז מדד המחירים לצרכן טרם ניגבה המס.
2.ניתן לקזז רווחים והפסדים בתוך החשבון ובין החשבונות.
3.ניתן להציג את דמי הייעוץ שלנו כהפסד בהשקעות וכך לקזזו מול רווחים.
הערה חשובה! לדעתנו לאורך זמן היכולת לקזז רווחים/הפסדים והמיסוי הראלי מול הנומינאלי מטים את הכף לטובת השקעה רגילה. (אבל.. ראו בהמשך לגבי מה בעניין ירושות).
4. משיכה מקופה עפ"י תיקון 190, ניתנת למשיכה, אך ורק לאחר שהוכח בפועל שקיבלת ואתה מושך פנסיה מינימאלית של כ- 4,600 ש"ח נכון להיום.
ומה בעניין ירושות?
היבט חשוב ביותר שמחייב התייחסות הוא ירושה. החיסכון בקופת הגמל מאפשר לחוסכים לצרף מוטבים שיקבלו את הבעלות על הקרן במקרה של פטירה על כלל נכסיה.
שימת לב,
במצב שבו החוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75, רשאים המוטבים לפדות את כספי החיסכון ולשלם 15% מס רווחי הון. לחלופין, יכולים המוטבים לקבל קצבה מכספי התיק . (ירושה לפני גיל 75 תזכה את היורש בפטור ממס).
רעיון:
אם ההורים שלכם בחיים, ניתן לשקול לבצע פעולות שעשויות לתרום למוטבים. שווה בחינת הנושא.
זהירות-
סוכני הביטוח הרבים גוזרים קופונים גדולים מהנושא ולכן "דוחפים" זאת לכל אחד בלי הבנה ושליטה בגוף המנהל.
 
למעלה