דוגמא נוספת לבעיית הריכוזיות בארץ - תפנימו

דוגמא נוספת לבעיית הריכוזיות בארץ - תפנימו


ראו סיפור קצר של התקופה האחרונה.
ילין לפידות ופסגות תבעו פיצוי מחברת טלדור על שיבוש דוחות ונתונים שיקריים בספרים לאורך שנים.
הם תבעו 28 מיליון וקיבלו רק 3.3 מיליון בפשרה.
היכן הבעיה המסתתרת ועוברת מתחת לראדר?
ילין ופסגות מחזיקים יחדיו בכ-22% ממניות החברה מתוך כ-28% המניות המוחזקות על ידי הציבור.
ראו איך ריכוזיות עשויה לגרום נזק למשקיע הקטן, היכן פיזור הסיכונים של הלקוח.
בנוסף החברות לא תבעו את רו"ח והתפשרו על סכום שלא ילמד לקח אף אחד.
מי הפסיד?
אנחנו שמושקעים דרך חברות אלה ודומיהם.
תעבירו את השקעותיכם לשליטתכם באמתעות ניהול עצמי. זה לא מסובך ולא דורש זמן.
 
למעלה