שרשור הודעות ודיווחים

מצב
הנושא נעול.
כצפוי עברתי שם - הכביש רחוק מלהיות גמור

פתיחת כביש נחל הגיבורים בחיפה
צפויה מחר (אם לא יקרה הבלתי צפוי והפתיחה תידחה, עיין ערך מטרונית)

ננסה להעלות ביום שבת תמונות שבתשתיות
כצפוי עברתי שם - הכביש רחוק מלהיות גמור
ייפתח במרץ 2013:
http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=318304&subjectid=1

בראשון לנובמבר:
http://haifahaifa.co.il/קם-מתחרה-לכרמלית-כביש-דרך-נחל-הגיבורים/
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה