לזכרם....

מצב
הנושא נעול.
לזכרם....

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.

לזכרו של סבו של סבי ר' נחום ויספיש הי''ד שנרצח בפורדיס. (סיפורו מובא כאן).
לזכרו של בן משפחתי מוטי פוירשטיין שנפל בתעלה במלחמת יוה''כ.

לזכרם של כל חללי צה''ל ופעולות האיבה
ת.נ.צ.ב.ה
 
לזכרם של כל חללי מערכות ישראל הי"ד

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
לזכרם של כל חללי מערכות ישראל הי"ד
ולמען נצחונה של ישראל על אוייבה במהרה בימנו אנו.
 

nimrat

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.

 

cwen

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

אוהדא11

New member
לזכר חבריי ובני משפחתי שנפלו במערכות

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
לזכר חבריי ובני משפחתי שנפלו במערכות
ישראל ולזכרם של כל חיילי צה"ל, אנשי משטרת ישראל, כוחות הבטחון ופעולות האויב
 

easylivin

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

טשאפק 2

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

בועז ל

New member
לזכרם של חללי מערכות ישראל

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
לזכרם של חללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה.
 

EladGs

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

אלון 58

New member
לזכרם...,

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
לזכרם...,
של כל הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה,הי"ד.
 

orenhz

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 
ת.נ.צ.ב.ה.

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
ת.נ.צ.ב.ה.
 

אורי404

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 
לזכרם

לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
לזכרם
לזכר חללי צה"ל, כוחות הבטחון וקהילת המודיעין, ולזכר חללי פעולות האיבה.

ולזכר דודי, סרן ישעיהו (יהושע) כץ, שנפל בקרבות הצליחה במלחמת יום-הכיפורים.
 

stratomaximus

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

amit1270

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

טנק2

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 

liorschwimmer

New member


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 


לזכרם....
לזכרם של חבריי לנשק מיחידת השריון שלי שנפלו במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים וקצרה היריעה למנותם.
לזכרו של אביטל גרינהוט שמת בזרועותיי כשחילצתי אותו מהטנק שלנו שבער
לזכרם של כל חללי צה"ל ופעולות האיבה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה