If I could be like Xena

Shiri from the block

Active member
אני הייתי בקומיק קון בניו יורק!!! הייתי בטוחה שעידכנתי על זה פה אבל מסתבר שלא

בכל אופן הייתי, וראיתי מרחוק מישהו עם כובע של ג'וקסר ואני התחלתי להתלהב והתחלתי במרדפים למצוא אותו

בסוף מצאתי!!! מה שהוביל לתמונה הזאת בסופו של דבר!!
 
למעלה