ICQ?! שוב?!

Mad-DawG

New member
ICQ?! שוב?!

האיי סי קיו שלי עושה את שוב, בפעם השנייה השבוע הוא נמחק!! בפעם הראשונה זה היה באופן עצמאי, ועכשיו, הוא נדבק מהאיי סי קיו של נאור. תשלחו הודעות שוב בבקשה ל38784479 כדי שהאיי סי קיו יתמלא, ואז יוכל להמחק שוב שבוע טוב לכולם
 

Rapid נאור

New member
סליחה עמית, לא התכוונתי....

אבל אתה יודע מה עובר עליי.. הנה אני אקפיץ בשבילך שאנשים יראו ואזכיר בנימה זאת גם לי נמחקה הרשימה, אז תשלחו לי הודעות 93067281 (מה קצת פירסום עצמי לא טוב?) נאור.
 
למעלה