IComparable

סומבודי

New member
אי אפשר

אני מניח שאתה מעוניין במיון תכולת ה-queue. כיון שהמחלקה מייצגת תור, אין שום סיבה לאפשר מיון. אתה יכול להחזיר מערך ע"י ToArray(), ואז למיין כרצונך.
 
למעלה