IC4?

מצב
הנושא נעול.
IC4?

IC4?
ציטוט מ"חדשות הרכבת" - בנוגע למספור מערכי IC3: *יחידות מנוע/ניהוג MF1 מוספרו בסדרה 70XX *יחידות מנוע/ניהוג MF2 מוספרו בסדרה 72XX *יחידות הביניים FF מוספרו בסדרה 74XX שיטת מספור זו מאפשרת להוסיף בעתיד יחידות ביניים נוספות שימוספרו עפ"י אותה השיטה בלי לשנות את המספור של היחידות הקיימות על-ידי יצירת סדרות מספרים נוספות, עם ספרת מאות שונה. האם יש אפשרות לשדרג את המערכים בארץ למערכים שסדר ההנעה שלהם יהיה: מנוע - ביניים - ביניים (נוסף שכרגע אין אותו) - מנוע? ואם כן, למה בעצם לא עושים את זה בארץ?


ב6/5 זה קורה. אני נרשמתי. ואת/ה?
 

david80

Member
IC4 בדנמרק:

IC4?
ציטוט מ"חדשות הרכבת" - בנוגע למספור מערכי IC3: *יחידות מנוע/ניהוג MF1 מוספרו בסדרה 70XX *יחידות מנוע/ניהוג MF2 מוספרו בסדרה 72XX *יחידות הביניים FF מוספרו בסדרה 74XX שיטת מספור זו מאפשרת להוסיף בעתיד יחידות ביניים נוספות שימוספרו עפ"י אותה השיטה בלי לשנות את המספור של היחידות הקיימות על-ידי יצירת סדרות מספרים נוספות, עם ספרת מאות שונה. האם יש אפשרות לשדרג את המערכים בארץ למערכים שסדר ההנעה שלהם יהיה: מנוע - ביניים - ביניים (נוסף שכרגע אין אותו) - מנוע? ואם כן, למה בעצם לא עושים את זה בארץ?


ב6/5 זה קורה. אני נרשמתי. ואת/ה?
IC4 בדנמרק:
הרכבת הדנית DSB רכשה 83 קרונועי דיזל חדשים מחברת Breda האיטלקית ומכונים - IC4. בכל מערך 4 קרונות ומהירותם המירבית - 200 קמ"ש!
 
הארכת מערכי קרונועים

IC4?
ציטוט מ"חדשות הרכבת" - בנוגע למספור מערכי IC3: *יחידות מנוע/ניהוג MF1 מוספרו בסדרה 70XX *יחידות מנוע/ניהוג MF2 מוספרו בסדרה 72XX *יחידות הביניים FF מוספרו בסדרה 74XX שיטת מספור זו מאפשרת להוסיף בעתיד יחידות ביניים נוספות שימוספרו עפ"י אותה השיטה בלי לשנות את המספור של היחידות הקיימות על-ידי יצירת סדרות מספרים נוספות, עם ספרת מאות שונה. האם יש אפשרות לשדרג את המערכים בארץ למערכים שסדר ההנעה שלהם יהיה: מנוע - ביניים - ביניים (נוסף שכרגע אין אותו) - מנוע? ואם כן, למה בעצם לא עושים את זה בארץ?


ב6/5 זה קורה. אני נרשמתי. ואת/ה?
הארכת מערכי קרונועים
ניתן בהחלט להאריך את מערכי הקרונועים מדגם IC3 על-ידי הוספת קרונות ביניים ממונעים או לא ממונעים (בהתאם לרמת הביצועים המבוקשת), וישנן אפילו שמועות שרכבת ישראל מתכוונת לרכוש מספר קרונות ביניים ממונעים נוספים להארכת המערכים הקיימים, אם כי אני לא בטוח מה אמינות השמועות הללו. במידה ואכן יתממש הרעיון, אזי יש להניח שלפחות חלק ניכר מהעבודה ייעשה בארץ, בין היתר מכיוון שבשלב זה כבר נהיה הלקוחות היחידים והאחרונים של סוג זה של רכבת. שתי הערות נוספות: 1. מי שרוצה לראות קרונוע כמו-שלנו (בערך...) יכול לראות ברכבת הדני את קרונועי ה-IR4 (כן, IR4) שהם אמנם בעלי הנעה חשמלית, אבל בעלי אותו גוף כמו הקרונועים שלנו (אז אולי בכל זאת אפשר להסב את ה-IC3 לחשמל, מר שניר??) ובעלי ארבעה קרונות בכל מערך. 2. ה-IC4 שהזמינה הרכבת הדנית דווקא בכלל לא קשור ל-IC3 שלנו, הן מבחינת המורשת התכנונית שלו והן מבחינת היצרן (וכמובן שגם מבחינת המראה).
 

david80

Member
שימו ../images/Emo23.gif, הדנים רוכשים...

הארכת מערכי קרונועים
ניתן בהחלט להאריך את מערכי הקרונועים מדגם IC3 על-ידי הוספת קרונות ביניים ממונעים או לא ממונעים (בהתאם לרמת הביצועים המבוקשת), וישנן אפילו שמועות שרכבת ישראל מתכוונת לרכוש מספר קרונות ביניים ממונעים נוספים להארכת המערכים הקיימים, אם כי אני לא בטוח מה אמינות השמועות הללו. במידה ואכן יתממש הרעיון, אזי יש להניח שלפחות חלק ניכר מהעבודה ייעשה בארץ, בין היתר מכיוון שבשלב זה כבר נהיה הלקוחות היחידים והאחרונים של סוג זה של רכבת. שתי הערות נוספות: 1. מי שרוצה לראות קרונוע כמו-שלנו (בערך...) יכול לראות ברכבת הדני את קרונועי ה-IR4 (כן, IR4) שהם אמנם בעלי הנעה חשמלית, אבל בעלי אותו גוף כמו הקרונועים שלנו (אז אולי בכל זאת אפשר להסב את ה-IC3 לחשמל, מר שניר??) ובעלי ארבעה קרונות בכל מערך. 2. ה-IC4 שהזמינה הרכבת הדנית דווקא בכלל לא קשור ל-IC3 שלנו, הן מבחינת המורשת התכנונית שלו והן מבחינת היצרן (וכמובן שגם מבחינת המראה).
שימו
, הדנים רוכשים...
83 קרונועי דיזל למרות ש-446 קילומטרים מהקוים שלהם מחושמלים (לא כולל המטרו וה-S-Bahn). ובארץ עוד מחרימים את רכישתם של שבעת מערכי ה-IC3 האחרונים...
 
מה שאני מאוד "כועס" על יוסי שניר...

שימו
, הדנים רוכשים...
83 קרונועי דיזל למרות ש-446 קילומטרים מהקוים שלהם מחושמלים (לא כולל המטרו וה-S-Bahn). ובארץ עוד מחרימים את רכישתם של שבעת מערכי ה-IC3 האחרונים...
מה שאני מאוד "כועס" על יוסי שניר...
יוסי שניר, מנכ"ל רכבת ישראל, ביטל הזמנה של מספר קרונועי IC3 לאחר שכבר התחיל יצורם. דבר זה מכעיס אותי מכמה סבות: 1. כבר התחילו ליצר עבורך, לא יפה (מבחינת קשרי לקוח - מפעל) להזמין. 2. גם ככה יש חוסר של ציוד, אז לבטל?


ב6/5 זה קורה. אני נרשמתי. ואת/ה?
 
חן יקר - לשמועה אין כבר כנפיים !

הארכת מערכי קרונועים
ניתן בהחלט להאריך את מערכי הקרונועים מדגם IC3 על-ידי הוספת קרונות ביניים ממונעים או לא ממונעים (בהתאם לרמת הביצועים המבוקשת), וישנן אפילו שמועות שרכבת ישראל מתכוונת לרכוש מספר קרונות ביניים ממונעים נוספים להארכת המערכים הקיימים, אם כי אני לא בטוח מה אמינות השמועות הללו. במידה ואכן יתממש הרעיון, אזי יש להניח שלפחות חלק ניכר מהעבודה ייעשה בארץ, בין היתר מכיוון שבשלב זה כבר נהיה הלקוחות היחידים והאחרונים של סוג זה של רכבת. שתי הערות נוספות: 1. מי שרוצה לראות קרונוע כמו-שלנו (בערך...) יכול לראות ברכבת הדני את קרונועי ה-IR4 (כן, IR4) שהם אמנם בעלי הנעה חשמלית, אבל בעלי אותו גוף כמו הקרונועים שלנו (אז אולי בכל זאת אפשר להסב את ה-IC3 לחשמל, מר שניר??) ובעלי ארבעה קרונות בכל מערך. 2. ה-IC4 שהזמינה הרכבת הדנית דווקא בכלל לא קשור ל-IC3 שלנו, הן מבחינת המורשת התכנונית שלו והן מבחינת היצרן (וכמובן שגם מבחינת המראה).
חן יקר - לשמועה אין כבר כנפיים !
הכנפיים קוצצו והם ישארו עם 3 קרונות. תפסיק להאמין לכל שמועה שמגיעה מ...מודיעין !!! (מהעיר הזו כמובן ).
 
ובגלל זה הדגשתי שאלו שמועות בלבד

חן יקר - לשמועה אין כבר כנפיים !
הכנפיים קוצצו והם ישארו עם 3 קרונות. תפסיק להאמין לכל שמועה שמגיעה מ...מודיעין !!! (מהעיר הזו כמובן ).
ובגלל זה הדגשתי שאלו שמועות בלבד
ולהזכירך, גם חבר טוב שלי מירושלים, שאתה מכיר, טען את אותו הדבר וטען שהמקור שלו עצמאי מזה שממודיעין.
 
לכן הסיפור נבדק !

ובגלל זה הדגשתי שאלו שמועות בלבד
ולהזכירך, גם חבר טוב שלי מירושלים, שאתה מכיר, טען את אותו הדבר וטען שהמקור שלו עצמאי מזה שממודיעין.
לכן הסיפור נבדק !
לא יוסי מור ולא יוסי שניר שמעו על העניין... וחוץ מזה הלוואי שזה יקרה כי אז נזכה לראות G-12 גורר IC-3. אולי זה יהיה קטר מס' 119 האגדי ???
 

david80

Member
ועד כמה אמינה שמועתך בקשר לרכישת...

חן יקר - לשמועה אין כבר כנפיים !
הכנפיים קוצצו והם ישארו עם 3 קרונות. תפסיק להאמין לכל שמועה שמגיעה מ...מודיעין !!! (מהעיר הזו כמובן ).
ועד כמה אמינה שמועתך בקשר לרכישת...
קטרי ה-CLASS 67?
 
יש לי מגע אישי עם מנהלים ב- EWS

ועד כמה אמינה שמועתך בקשר לרכישת...
קטרי ה-CLASS 67?
יש לי מגע אישי עם מנהלים ב- EWS
ובקרוב אקבל מסמך העוסק בסיכום דיון שהיה עם הישראלים. הבעיה היחידה הינה המחיר אותו דורשים הבריטים בעבור 12 הקטרים הכלולים בסיכום הראשוני שהגישו לישראלים. הקטרים בהם מדובר: 67002, 67005, 67006, 67009, 67011, 67012, 67013, 67017, 67018, 67020, 67021, 67026.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה