how to delete spcific nic VIA powerCLI

hagaluly

New member
how to delete spcific nic VIA powerCLI

יש לי 30 מכונות וירטואליות עם 6 כרטיסי רשת
אני רוצה להסיר ל5 מהן 3 כרטיסי רשת
התברבשתי עם הפקודה REMOVE-NETWORKADAPTER חצי יום בלי הצלחה

הצלחתי להסיר את כל הכרטיסים או כרטיס אחד בודד מחפש דרך לייצר לולאה למחוק 3 כרטיסים מX מכונות
למישהו יש קצה חוט?
 

ירון316

New member
משהו כזה (המכונות צריכות להיות כבויות):

קוד:
$vms = "pcmk01", "pcmk02", "pcmk03"
foreach ($vm in $vms) {
$vmhost = get-vm -Name $vm
Get-NetworkAdapter -VM $vmhost | where {$_.NetworkName
 -eq "DMZ1"} | Remove-NetworkAdapter -Confirm:$False}

זה יסיר מהמכונות את הכרטיס שמחובר לרשת DMZ1, אתה יכול לשחק עם זה
תזכור שבפקודה הזאת, אתה עובד עם אובייקטים. כלומר, כשאתה מציין VM זה אובייקט של VM ולא סתם STRING עם שם המכונה. לכן יש את הפקודות המקדימות של get-vm ו-get-networkadapter שמייצרות לך את האובייקטים שמייצגים מכונות וכרטיסי רשת.
 
למעלה