Hiאוריאל

AMI-101

New member
Hiאוריאל

אהלן אוריאל אחי את ההודעה לא שמעתי כי זה לטלפון של העבודה שאני משתדל לנתק בסוף השבוע מה נשמע? איך אריאן? והבייבי לעתיד (עובר בהווה)? שמעתי את אסתי ברקע, נשמע שמישהו מענה אותה!! זה היה אתה? היא לפחות אמרה תודה?! :) אז רבע לשמונה עכשיו, והאדם של 7:30 עוד לא פה שית! הייתי יכול ליVון עוד חצי שעה ד'ש לכולם להיתראות עמי
 
למעלה