Escaping

OoN0faroO

New member
התחלתי

יש לי מברג,סכין,חתיחת דף וקלטת .....
.
 

OoN0faroO

New member
אאאא....

*עים הסכין חתחתי את התמונה של העץ ואז הופיע לי צוואט (ניראה לי) *עים הצווט הרמתי את התמונה עים הכסף ,ופתחתי עים המברג את הברגים וקיבלתי את הקלטת. *הכנסתי את הקלטת לדיוידי. ניתקעתי פה
 
למעלה