CTangio

1948מוקה

New member
CTangio

ערב טוב, במסגרת מועמד לתרום כליה עשיתי CT אנגיו שמדגים- מימין עורק כליה ראשי סעיף היוצא מחלקו האמצעי של העורק לקוטב עליון. וריד כליה ראשי בודד.
שמאל- 2 עורקים מוצא נפרד צמוד.וריד כליה ראשי בודד. קצת נכנסתי ללחץ מהתשובה. האם התשובה תקינה לתרומה?
תודה רבה!
אלון
 
מועמד לתרומת כליה

שלום אלון
דבר ראשון לגבי הבריאות שלך באופן כללי, אין לממצאים של ה CT משמעות. זהו ווריינט אנטומי, יש לך שני עורקים לכל כליה במקום עורק אחד (שזהו הדבר השכיח יותר). אבל כאמור אין לכך משמעות לתפקוד הכליות או לכל דבר אחר.
מבחינת תרומה, הכירורג שאמור לעשות את ניתוח ההנצלה צריך לבחור איזה צד יותר מתאים מבחינה כירורגית לניתוח.
בהצלחה.
 
למעלה