CS - את מה הוא מחזיק?

CS - את מה הוא מחזיק?

תוכנית רצה - הכתובת של ה code segment שלה נמצא ב CS. שתי תוכניות רצות. את מי ה CS מחזיק? פעם את זו ופעם את זו לפי פרוסות הזמן?
 

J u s t y

New member
את מה שיש!

השאלה תקפה לא רק לגבי שתי תוכניות אלא גם לגבי שני thread-ים וכן לגבי כל שאר הרגיסטרים. CS הוא אחד הרגיסטרים ובתור שכזה הוא חלק מה- thread contect. כל context switch (בין השאר לאחר שנגמרה פרוסת הזמן) מוחלף כל ה- thread contect ונטען ה- context של ה- thread שנכנס עכשיו לביצוע. ד"א, בקומפיילרים עדכניים ה- CS אינו בשימוש בכלל.
 

J u s t y

New member
למה יש לי שגיאות כתיב?

thread context - למי שמתלבט...
 
למעלה