Cestui Que Vie Act 1666, או בקצרה CQVA 1666

Permafrost

Well-known member
מתנצל עמוקות אם הנושא הוצג בפורום לא-מתאים, אולם לא יכלתי להחליט היכן להציב שאלה זו. תודה למי שינחני היכן להציבה ואז אמחק אותה כאן.

מדובר בחוק אשר נחוק בלונדון ב- 1666, שנת אסונות (השרפה הגדולה והמגפה הגדולה).
בקליפת אגוז, לונדון התרוקנה אז מאדם כמעט. הפרלמנט התכנס בדלתיים סגורות והחליט להכריז על נפקדים או נעדרים בעלי זכויות בנכסים כעל מתים, להפקיע הנכסים ולנהלם בנאמנות עד אשר יתיצב בתוך שבע שנים נעדר או נפקד, יאמת את זהותו ותושבנה לו זכויותיו בנכסים, כולל הפירות.

שאלתי היא:

האם קיימת גם בימינו פסיקה על סמך חוק זה בעולם(*)?
(*) בישראל קים משהו הנראה די דומה, לפחות על פי המלה "נפקדים", חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950. אינני מתכוון כלל לדון בחוק ישראלי זה, אלא דווקא מעונין במידע על פסיקה בימינו הנסמכת על CQVA 1666, או מאזכרת אותו.
 
נערך לאחרונה ב:
א

אני לא איש הקש

Guest
לא, זה היה חוק רלוונטי לזמנו בלבד ואין לו שום השלכה או משמעות בחוקים אחרים במדינות אחרות היום
 
למעלה