BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''

מצב
הנושא נעול.

אמנון אלבז

New member
מנהל
בלאדי מרי בבקשה

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
בלאדי מרי בבקשה
כוסות, הבעיה העיקרית לאחר היום השני. כוס בכיס זה הפיתרון. קח איתך תמיד כוס ותהיה מסודר לכל מקרה.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
ובלילה הוא נראה מלהיב

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
ובלילה הוא נראה מלהיב
תאורה פנימית בגוונים מייטלים
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
ללא מגבלת מספר הנוסעים

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
ללא מגבלת מספר הנוסעים
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
קו 99

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
קו 99
ירושלים
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
אפוטו

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
אפוטו
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
חלום של אוטו

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
חלום של אוטו
שיהיה, לכל מקרה.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
עוד מפלצת

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
עוד מפלצת
יורקת אש
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
חיפושית.........

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
חיפושית.........
ולא של פולקסוואגן
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
טרקטורוטו

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
טרקטורוטו
 
תודה רבה על התמונות אמנון!

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
תודה רבה על התמונות אמנון!
מדהים, עוצר נשימה ובהחלט מביא פרספקטיבה מעניינת וחדשה על כל מה שנקרא כלי רכב. שוב, תודה!
 
תודה רבה אמנון ../images/Emo70.gif

BURNING MAN ,,תחבורה ציבורית''
תמונות של רכבים מפסטיבל האש שהתקיים במדבר הסלע השחור שבנוואדה ארצות הברית. הרכבים הובאו למקום להנאת המשתתפים, ברובם הוגשו משקאות, הושמעה מוזיקה והוארו בלילה בתאורה מיוחדת. חלקם מצוידים במיתקנים שיורים אש, האש פורצת מקנים מיוחדים המופנים בדרך כלל לגובהה, בערת כמות גדולה של גז באויר החופשי יוצרת להבת ענק באויק בליווי רעם אדיר. תמונות כאלה לא הצלחתי להעלות
תודה רבה אמנון
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
מה תודה? לא רוצים עוד?

תודה רבה אמנון
מה תודה? לא רוצים עוד?
עוד לא התחלתי אפילו. אם אתם לא רוצים אולי אראה אותם בפורום אופנה? לא את החומר האופנתי אני אשאיר לפורום האופנה, אך את חומר התחבורה אחייב אותכם לראות ולהדביק אותכם בפסטיבל הזה.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
המיפרקית

מה תודה? לא רוצים עוד?
עוד לא התחלתי אפילו. אם אתם לא רוצים אולי אראה אותם בפורום אופנה? לא את החומר האופנתי אני אשאיר לפורום האופנה, אך את חומר התחבורה אחייב אותכם לראות ולהדביק אותכם בפסטיבל הזה.
המיפרקית
בהחלט לא אירופאית שמוכרת לכם
 

JayZed

New member
אם אני לא טועה, זאת מפרקית ישנה של

המיפרקית
בהחלט לא אירופאית שמוכרת לכם
אם אני לא טועה, זאת מפרקית ישנה של
NEOPLAN USA. יש לא מעט כאלה בניו-יורק. אז אפשר להגיד שהיא כן אירופאית, אפילו אם בדרך עקיפה
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
אוטו מפרשי

מה תודה? לא רוצים עוד?
עוד לא התחלתי אפילו. אם אתם לא רוצים אולי אראה אותם בפורום אופנה? לא את החומר האופנתי אני אשאיר לפורום האופנה, אך את חומר התחבורה אחייב אותכם לראות ולהדביק אותכם בפסטיבל הזה.
אוטו מפרשי
וכשיש רוח ואם אמנם הוא נוסע, האבק לא יאפשר לכם לראותו.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
לילנד?

מה תודה? לא רוצים עוד?
עוד לא התחלתי אפילו. אם אתם לא רוצים אולי אראה אותם בפורום אופנה? לא את החומר האופנתי אני אשאיר לפורום האופנה, אך את חומר התחבורה אחייב אותכם לראות ולהדביק אותכם בפסטיבל הזה.
לילנד?
יתכן מאוד, אוטובוס אנגלי? הדלתות מצד שמאל.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
דרקונואטו

מה תודה? לא רוצים עוד?
עוד לא התחלתי אפילו. אם אתם לא רוצים אולי אראה אותם בפורום אופנה? לא את החומר האופנתי אני אשאיר לפורום האופנה, אך את חומר התחבורה אחייב אותכם לראות ולהדביק אותכם בפסטיבל הזה.
דרקונואטו
המרחבים עצומים
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה