Armoury ו-Blacksmith

Armoury ו-Blacksmith

1.מה התוספת של כל רמת שידרוג ללוחם בהגנה ובהתקפה? 2.אם שלחתי חיילי הגנה משודרגים 20 בארמורי לכפר שהשידרוג שלו בארמורי הוא רק 10 האם רמת השידרוג של החיילים שלי משתנה לזאת של הכפר שהם נמצאים בו?
 

The Farmer1

New member
היי ****

The bonus added by upgrading a unit is estimated to be 1.5% (factor 1.015). This means a unit's defense worth is base_worth*1.015^armoury_level. The Gallic Phalanx for example has 40 defense versus infantry and 50 defense versus cavalry by default. By upgrading the Phalanx armour in the armoury you get these results: Armoury upgrade level Infantry defense Cavalry defense 0 40 50 1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1) 2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2) x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x) או בעברית http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=1837&msgid=114374482 2. רמת השידרוג של החיילים לא משתנה
 
למעלה