.A question about Jack

אני רק רוצה לומר לכולם

שאני מאוד אוהב את הסידרה 24 אבל אני כל הזמן מתבלבל ושוכח שמות חדשים שבדיוק נכנסו לעלילה והכל תודות לערוץ 10. אם הוא היה משדר שני פרקים ברצף אז הייתי זוכר אבל הוא לא ולצערי אני שוכח שמות
 
למעלה