A cut too far? male circumcision

A cut too far? male circumcision

תוכנית של כ 40 דקות ב BBC על מילה בבריטניה. המגיש הוא מוסלמי שנימול בילדותו.
תמונות קשות. את הטיעונים בעד כבר שמענו הרבה פעמים... באילה אין חידוש. אבל בתכנית הזאת המגיש, שמגדיר את עצמו כמוסלמי שימול את בנו בעתיד, מחפש צידוקים קונקרטים למנהג. יש דיון בצד הדתי המוסלמי, התרבותי, החוקי והחברתי. מרואיינים מוהל, הורים שמלו את הבן שלהם, ההורים של מגיש התכנית, איש דת מוסלמי, רב יהודי, פסיכולוגית יהודייה שמתנגדת למנהג מסיבות פמיניסיטות, אורולוג ועוד.

למדתי שמבחינה חוקית זה חוקי למול בבריטניה, אבל עד כה, בכל פעם שהורים או רופאים נתבעו בבתי משפט, הם יצאו חייבים בדין. אם המילה עוד לא התבצעה לפני הדיון בבית המשפט - אחריו היא נדחתה. דבר שמעורר הרבה שאלות.


https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m0006wj8/a-cut-too-far-male-circumcision
 
למעלה