7333 ו7327

מצב
הנושא נעול.
7333 ו7327

7333 ו7327
ביום ראשון קו 16 יקבל 7327 ובשבוע הבא קו 5 יקבל 7333 הצבועה בצבעי התוכי
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה