6252

מצב
הנושא נעול.
6252

6252
6252 היה האוטובוס הראשון והנסיוני שצבוע בצבע שונה הן מנידרפלור והן מה EL
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה