(=

Soviet Spy

New member
היינו קצת מסטולים

אצלי בחדר שכבה וודקה "קנג'יסקייה" [14 ש"ח לליטר], אז חשבנו "היי, למה שלא נחמם קצת את הראש? מי יודע מה יקרה". הקטע שכולם שכחו שיש את הגומי שמחבר בין הראש לגוף, ועישנו גומי שרוף >: היה מצחיק אבל ^^
 
למעלה