תשובת לשכת מבקר המדינה בנושא 6050*

תשובת לשכת מבקר המדינה בנושא 6050*

לשכת מבקר המדינה 31 בדצמבר 2007 סימוכין: ל/דא7/ 1101 לכבוד מר חיים רייזלר שלום רב, הנדון: מוקד הביטוח הלאומי הנני לאשר קבלת מכתבך דואר אלקטרוני, מיום 20.12.07, למשרד מבקר המדינה, בנושא שבנדון. מכתבך הועבר לחטיבה העוסקת בנושא במשרד מבקר המדינה, ויצורף למכתבך הקודם בנושא. בכבוד רב, גילה יקותיאל מנהלת לשכת מבקר המדינה
 
למעלה