תקופת התיישנות על חוב

  • פותח הנושא ED1
  • פורסם בתאריך

ED1

New member
תקופת התיישנות על חוב

מהי תק´ ההתיישנות על חוב שנולד במסגרת יחסי עובד-מעביד? (יצויין כי מדובר על חוב של העובד למעביד) תודה.
 
התיישנות

לעינין חוב בגין משכורת (שכר עבודה) ההתיישנות תכנס לתוקפה בחלוף 7 שנים מהווצרות העילה. לעינין פיצוי הלנת שכר תחול התיישנות בחלוף שנה. אם המעביד הלין שכר תקופה כלשהי, ובשלב מסויים השכר המולן שולם, במקרה זה יוכל העובד לתבוע פיצוי הלנה תוך 90 יום מיום שהשכר המולן שולם. כל כך פשוט!
 
תיקון מסויים.

תביעה לפיצויי הלנה על מה ששולם, אםשר להגיש רק תוך 60 ימים מיום ששולם, אך ביה"ד לעבודה מוסמך להאריך את התקופה ל-90 ימים. גם זה - אפשר רק בתנאי שלא חלפה שנה מהמועד לתשלום השכר.
 

ED1

New member
תודה על התשובה

על אף שכפי שצויין בשאלה מדובר בחוב של העובד למעביד ולא להיפך.
 
למעלה