תפילין

TheNightcrawler

New member
תפילין

האם לנשים מותר להניח תפילין? ועוד שאלה בקשר לסליחות..יש איזה אתרים שמפרטים מה אומרים,כמה אומרים ואיך?כי אני מניחה שזה קצת יותר מדי מכדי לכתוב כאן בפורום תודה רבה ולילה טוב
 
חס וחלילה!!!!!!

שאישה תניח תפילין? אוי לאישה אם תחשוב להניח תפילין....אצל הרפורמים זה מותר אבל בשבילי הם גוים וכופרים. בכל מקרה, אסור בהחלט... הייתי מציע לך לגלוש לאתר כיפה ולשאול שמה שאלה, ויש שמה מאגר של שאלות/תשובות שיכולים לעזור ולתרום לך. http://www.kipa.co.il
 

gdisrael

New member
בשבילך, לא בשביל הקדוש ברוך הוא

(ברוך השם, אני מקווה שאינך מתמייר להיות הוא יתברך). יהודי הינו בעל נשמה ... וכאשר רשע (כופר, כדברייך) מאבד את הניצוץ היהודי האחרון, הוא מת. ועל כן, אם הם חיים -> הם יהודים. זה לאו משנה מה אתה חושב
מלבד זאת "ועמך כלם צדיקים", דון אותם לכף זכות. הם סטו לדרך לא-נכונה. תתפלל לסיעתא דשמיא גם בשבילם, וגם בשבילך. בכל זאת, כל פגם בבריאה הכוללת, מכיוון שנבראה בשבילך, הוא גם פגם בך !
 

stifapt

New member
מחזק את דבריו ../images/Emo13.gif

נראה לי זה מילקוט יוסף חודש אלול מסוגל לתשובה.. אז מי שיש לו קרובים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, לכוון עליהם בברכת "השיבנו"
 

asaf2000

New member
../images/Emo31.gif

דעתי ידועה בנושא, אסור לרחם ועל הרםורמים, הם מחטיאים את הרבים ומצווה לשנאותם.
 
כן- אבל עדיף לא לברך

אין בזה משום "לא תלבש בגדי גבר" שהרי תפילין הם לא בגד ציצית למשל אסור כי זה בגד. סליחות - לכי לבית כנסת הקרוב/האהוב/המועדף ותשאלי (מינין+חצות+בית-כנסת=מXימום שעת רצון) אלא אם כן את רוצה להגיד בבית ואז זה הולך ככה ע המזרח = 40 יום לפני אשכנז = 10 בערך לפני בסידור עצמו יש פירוט מה מוסיפים ב 10 ימי תשובה מומלץ ממש ממש להגיד סליחות בבית הכנסת ואז כל הפינות יסגרו/תיסגרנה..
 
עוד-בקשר לתפילין

מה שאמרתי היתה דעת תורה - לא של רפורמים ח"ו צריך לדעת שהתורה מצווה גם את הנשים להניח תפילין רק שחכמים פטרו אותן (כידוע) מצוות שהזמן גרמן נשים פטורות פטור פרושו לא חייב - לא אסור (למרות שלא נהגו קהילות ישראל שאשה מניחה..) ישנו מצב קצת לא בריא מבחינה משפחתית כאשר האישה שוברת ימינה חזק ז"א מתחילה להסתכל כל היום על עבודת השם ושוכחת מהבעל והילדים (קיצוני) לכן צריך אדם לדבוק במידת הבינוניות והכל יהיה בסדר.
 

אופירA

New member
מנהל
אסור בשום אופן לנשים להניח תפילין!

בדורות אלו אסור בשום אופן לאשה להניח תפילין. הסיבה לכך, שהאשה פטורה מהנחת תפילין, והיות שבדורות האחרונים הנהיגה תנועת ה"רפורמה" הנחת תפילין בחוצפה רבה ובאופן ציבורי ע"י נשים, כשהיא פוטרת נשים ממצוות עשה ולא תעשה שהן מחוייבות בהן, ומנהיגה אותן במצוות שהן פטורות מהן לחלוטין, למטרה של כפירה ביהדות - אסור לאשה לנהוג כך, ולחבר עצמה בשום צורה להשראתה של תנועה זו. תנועת הרפורמה מסוכנת ביותר, ומחטיאה יהודים רבים באופן חמור במיוחד. באמריקה היא חוללה שמות בעם היהודי (והרבתה ממזרים באופן מקפיא דם), ובשנים האחרונות היא נושכת בעם ישראל שבארץ ישראל באופן מחריד. אין זה נכון, שהתורה צוותה על הנשים להניח תפילין. התורה פטרה את הנשים ממצוות שהזמן גרמן, וציוותה על עם ישראל לציית באופן מוחלט לחז"ל ולגדולי הדורות שלאחריהם בגזירות שגזרו ובגדרים שגדרו - ככל המצוות דאורייתא. גם בדורות הקדושים של התנ"ך והתנאים הקדושים, רק נשים ספורות, גדולות במיוחד, הניחו תפילין (כהידור במצווה שהן אינן חייבות בה), באשר שלא היה חשש שקיום המצווה יעוות את ראייתן וסדרי העדיפויות שלהן - מה הן חייבות וממה הן פטורות. בדור זה - המוסיפה בעניין זה גורעת במפורש.
 
אתה לא

פוסק. אם היא רוצה - רשאית=לא עוברת עבירה. לא התכוונתי שהיא תעשה את זה באופן קבוע השאלה הייתה אם מותר = התשובה כן אבל היא מוזמנת לשאול רב - שיגיד לה מה שאמרתי - אם בא לה כן ,לא בפרהסיה(מפני החשד),ובלי ברכה. הקביעה שלך: "אסור בשום אופן לנשים להניח תפילין! " מקובלת - רק תן מקור..
 

gdisrael

New member
לא, חכמים אסרו

על אף שדאורייתא לא נאסר, כביכול. בכל מקרה, גם אתה אינך פוסק. וכאשר אישה מניחה תפילין, זה על גבול על שגעונות-נפש בעיני. ואני לא יכול בכלל להתחיל להסביר לך מדוע.
 

asaf2000

New member
התורה לא מצוה את הנשים להניח תפילין

התורה גם לא אסרה על נשים לכן אין איסור אבל חכמים אסרו את זה.
 
למעלה