תעודת רווקות

תעודת רווקות

תעודת רווקות היא אישור הניתן ברבנות המעיד כי מחזיק/ת התעודה הינו רווק ויכול להינשא.
את התעודה מנפיקים ברבנות לאחר ששני עדים באים להעיד על החתן או הכלה שהם אכן רווקים.
 
למעלה