תסמיך מרותי (מה שיהיה - יהיה
)

תסמיך מרותי (מה שיהיה - יהיה ../images/Emo13.gif)

מבסיס חיל אויר בחצור הראשית:
3,5,2 / 4,3,5 מה שמבקש המשורר העברי, כבר עשו בעת העתיקה. עזר: חיובי מוכפל למשל מערב 6 אני מבקשת להתחשב - אני חסרת ניסיון לחלוטין
 
למעלה