תנא דבי אליהו מוצאי שבת קודש

תנא דבי אליהו מוצאי שבת קודש

מוצאי שבת קודש תנא דבי אליהו... שנו חכמים "הוי עלוב ועניו לכל אדם ולאנשי ביתך יותר מכל אדם" ומניין זה?תדע לך שכן הוא,צא ולמד מהקב"ה שהיה עלוב ועניו לעמו בכל מקום ולא הלך עימהן כדרכו ולא שפט אותם כעוונותיהם אלא היה להם במידת הענווה שלו ומנין שכך הוא תדע לך ממאה עשרים יוום מיון שנתה תורה לישראל ועד יום הכיפורים הם מאה ועשרים יום מיום שעלה משה להר סני בראשונה להביא תורה לעמו ישראל עד שירד מהר סיני באחרונה בפעם השלישית ואלמלא שנהג הקב"ה עימהם במידת הענווה לא ניתנה התורה לישראל..
 
למעלה