תל אביב - נס גלוי

תל אביב - נס גלוי

פצצה נוספת באוטובוס בתל אביב
לא היתפוצצה .

המחבל זרק פצצה על האוטובוס
 
למעלה