תלונה על הלנת שכר

  • פותח הנושא סולי אודי
  • פורסם בתאריך
ס

סולי אודי

Guest
רציתי לשאול בחודש 11 היה טעות בחישוב שעות העבודה שלי והוחסרו לי 45 שעות
אוסיף ששכרי הוא שכר מינימום 29.12 הודעתי לאחראית עלי והיא שלחה מייל למשאבי אנוש חודש אח"כ אותו סיפור הכסף לא נכנס שוב היא שלחה מייל
וככה זה נמרח עד שפניתי למחלקת שכר לבסוף זה שולם לי במשכורת של חודש 2 ונכנס בפועל ב8.3 מחלקת משאבי אנוש פנו אלי כי איימתי בתביעה על הלנת שכר
ואמרו לי שזה הייתה טעות אנוש ואם הייתי פונה אליהם ישירות זה היה מתוקן מה גם שניסיתי ולא הצלחתי
השאלה היא האם אני יכולה לתבוע על הלנת שכר וכיצד ? וכן האם הם יכולים לפטר אותי העקבות הגשת התלונה כי השיחה שקיבלתי ממשאבי אנוש הייתה סוג של שיחת אזהרה מהם
אם אעשה זאת
 
מלשון סעיף 18 לחוק הגנת השכר, וככל שמדובר בטעות אנוש אמיתית ושתוקנה בסופו של דבר, הסיכוי שתקבלי פיצויי הלנה - אפסי.
מצ"ב סעיף 18 לחוק:

הפחתת פיצוי (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 7) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 28) תשע"ד-2014

18. בית הדין האזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעסיק לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.
 
למעלה