תחנת חיפה מרכז - שאלה

מצב
הנושא נעול.
תחנת חיפה מרכז - שאלה

תחנת חיפה מרכז - שאלה
מדוע מבנה הטרמינל של התחנה לא מקביל לפסים?
 
מבנה תחנת חיפה מרכז

תחנת חיפה מרכז - שאלה
מדוע מבנה הטרמינל של התחנה לא מקביל לפסים?
מבנה תחנת חיפה מרכז
אין לי תשובה מוחלטת לשאלתך בני, אבל למיטב הבנתי, המבנה נבנה בזווית כזו כך שיהיה מקביל לשאר הבניינים החדשים שנבנו אז ברחוב העצמאות (שכונה אז Kingsway), וכמו שניתן עדיין לראות, הוא גם נבנה באותו סגנון בנייה. אני מניח שהמסילה נבנתה שלא במקביל בעת ייבוש הנמל מסיבות גיאומטריות של מחלקת ההנדסה של רכבת המנדט (זו היתה מסילה חדשה, שהרי המקורית עברה בדיוק איפה שעובר היום רחוב העצמאות, בין הבתים הישנים לשפת הים, עליה נבנו אח"כ הבניינים הבריטים האחידים).
 
היא לא היתה צריכה להיות מקבילה

מבנה תחנת חיפה מרכז
אין לי תשובה מוחלטת לשאלתך בני, אבל למיטב הבנתי, המבנה נבנה בזווית כזו כך שיהיה מקביל לשאר הבניינים החדשים שנבנו אז ברחוב העצמאות (שכונה אז Kingsway), וכמו שניתן עדיין לראות, הוא גם נבנה באותו סגנון בנייה. אני מניח שהמסילה נבנתה שלא במקביל בעת ייבוש הנמל מסיבות גיאומטריות של מחלקת ההנדסה של רכבת המנדט (זו היתה מסילה חדשה, שהרי המקורית עברה בדיוק איפה שעובר היום רחוב העצמאות, בין הבתים הישנים לשפת הים, עליה נבנו אח"כ הבניינים הבריטים האחידים).
היא לא היתה צריכה להיות מקבילה
לבנינים ברחוב המלכים כי בינה ובינם נבנתה ככר פלומר..אז היא היתה מנותקת מהארכיטקטורה בסביבה... אולי המתכנן שתה קצת....
 
רחוב העצמאות בחיפה

היא לא היתה צריכה להיות מקבילה
לבנינים ברחוב המלכים כי בינה ובינם נבנתה ככר פלומר..אז היא היתה מנותקת מהארכיטקטורה בסביבה... אולי המתכנן שתה קצת....
רחוב העצמאות בחיפה
לפי התוכנית המקורית, הבניינים משני צידי הרחוב אמורים היו להיות בסגנון של אלו שנבנו לבסוף על חוף הים המיובש, והם אמורים היו להיות בגובה שש קומות לכל האורך, ולא רק באופן חלקי. גם תחנת חיפה מרכז אמורה היתה לכלול שתי קומות נוספות. התכנון נעשה בזמנו במרוכז לכל האזור, ולכן נעשתה התאמה שכזו. לשמחתם של אנשי השימור של היום, לא נמצא בזמנו התקציב להקמת המבנים החדשים במקום הישנים, וחלקם של מבנים היסטוריים אלו שרדו עד היום (אם כי במצב שדורש טיפול דחוף ומשמעותי). לשמחתי האישית, תחנת חיפה מרכז נבנתה עם בניים בן שתי קומות בלבד, וכך יצאה חיננית ורעננה יותר לטעמי. עם זאת, ברור שאם המבנה היה מוקם לפי התוכנית המקורית, הנהלת הרכבת היתה בוודאי יושבת עד היום בחיפה, ולו בגלל כמות המשרדים שהיו קיימים באיזור (כולל תחנת חיפה מזרח).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה