תודה רבה לבני שהעביר לי ביגוד

תודה רבה לבני שהעביר לי ביגוד

מאיזו בחורה ששכחתי את שמה...
סליחה סליחה סליחה
ותודה תודה תודה
 


 
למעלה