תהיות

תהיות

לא יתכן, שירים אינם נוצרים מעצמם ימים אינם נעורים מתוך החשכה כך סתם; באיזה חלום בחיי אני מסרבת לקבל את הדברים כפשוטם, את החיים במהותם. מה שולט בי? מה מקים אותי מרבצי בארץ הדממה אי השקט בשדות השאפתנות, הרצון להשיב, העומק כאיכות, המשמעות כמטרה ארורה הפיכחות המיידעת אותנו לאשליה! הייתכנו דברים במציאות, היינתן להם קיום פרט למחשבה טהורה?
 
למעלה