תביעה אחרי שנה

כעבור שנה מסיום החוזה
לאחר שהחזרתי את הדירה וסגרתי את כל התשלומים עם הוכחה ובעל הדירה ראה את הדירה
והחזיר לי את הצק בטחון!!!
היום הוא תובע אותי על נזקים ( צביעה ובלאי ישן )
 
למעלה