שרון את מקלקלת אותנו בדיבוריך

אני?????????

מה אני כבר אמרתי??????????????????????????????? או קיי אם אני מקלקלת אותכם בדבריי אז אני הולכת לישון :-(
 
לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

שלא תעזי.....מה פתאום מקלקלת..להיפך מעודדת... נשמה שלי...בואי אדגדג אותך קצת דיגי דיגי
 
את בטח מתכוונת ל...

דיייייייייייייי עודדדדדדדדדדדד דייייייייייייי תמשיכייייייייי נכון???? אני לא מסוגלת עם דיגדוגים .....אני מתה מצחוקים
 
למעלה